Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Foton från 2017 års Kirunaresa

Succén från förra året upprepades, nu med ännu fler deltagare. Vi hoppas på fler resor och att de som tyvärr fick sättas upp på väntelista får ytterligare chanser att åka – en resa som är värd att vänta på!

Tips! Snabbspola bland bilderna genom att snurra på pekarhjulet.

Den 12 februari bar det iväg för andra gången, med samma upplägg och innehåll. Målet med resan är att lära sig mer om stadsflytten och samtidigt få en djupare inblick i LKAB:s gruvdrift. Gruvdriften är starkt beroende av den mycket omfattande betongtillverkning som LKAB:s eget dotterbolag står för. Betongen används både för att fylla igen orter och för att förstärka tak och väggar. Vistelsen inleddes som tidigare med ett socialt program bestående av besök på Ishotellet och en skotertur i norrskenet. Läs mer…

Vi gratulerar 2016 års NCR-pristagare!

Ali M. Mohaghegh

Ali M. Mohaghegh

NCR nr 52: Ali M. Mohaghegh
Titel: Properties of Fresh Macro Basalt Fibre (MiniBar) Self-Compacting Concrete (SCC) and Conventional Slump Concrete (CSC) Aimed for Marine Applications
Avdelning på KTH: INSTITUTIONER / BYGGVETENSKAP /INSTITUTIONENS AVDELNINGAR / BETONGBYGGNAD
Avdelning på NTNU: Institutionen för havromsoperasjoner och byggteknik  Läs mer…

Seminariekväll om betonggolv

Den 1 mars i Lund

Professor Johan Silfwerbrand, KTH pratar om betongrapport nr 13: Industrigolv: Rapporten visar på många aspekter av betonggolv. Hela processen från kravformulering, via produktion, till drift och underhåll täcks in. Även rapportens uppföljare är på gång: tillämpningsexempel
Lars Kraft, CBI pratar om delaminering: Är delaminering i industrigolv vanligare i moderna betongrecept?
Magnus Johnsson, Sydsten AB pratar om skateboardparker i betong
Betongföreningen bjuder på förfriskningar Läs mer…

Betonghandbok Material Del 1 är klar!

Betonghandbok Material Del 1 (Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) har nu utkommit i sin tredje utgåva – 20 år efter utgåva 2 – efter ett omfattande arbete av ett trettiotal skribenter och granskare. Den 22 februari blir det officiellt i samband med att Betongföreningen, Cementa och Svensk Byggtjänst gemensamt bjuder in de som arbetat med och finansierat projektet samt potentiella användare för att presentera handboken.

De viktigaste skälen till revideringen är utvecklingen av nya delmaterial och betongsammansättningar samt nya standarder och forskningsrön. Som exempel kan nämnas självkompakterande betong, ökad användning av krossballast och vissa tillsatsmaterial samt ett ökat fokus på hållbarhet.

Arbetet med Del 2 (Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet) har redan startat i och med utgivande av flera kapitel som särtryck.

Ett varmt tack från Betongföreningen till alla som arbetat med och finansierat projektet.

Kontakta gärna Vd Richard McCarthy om du har frågor om handboken.